Aktuality

Před dovolenou budou zaměstnanci vyplňovat čestné prohlášení

Před dovolenou budou zaměstnanci vyplňovat čestné prohlášení
Před dovolenou budou zaměstnanci vyplňovat čestné prohlášení

Nově vydané ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví klade jak na zaměstnance (s výjimkou osob s ukončeným očkovacím cyklem a osob, které prodělaly onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech), tak na zaměstnavatele určité povinnosti spojené s návratem zaměstnanců z ciziny, pokud byl pobyt delší než 12 hodin v posledních 14 dnech, a to dle míry rizika dané země.
"Jednotlivé firmy skupiny BR Group budou přijímat v souvislosti s tímto opatřením individuální postupy, ovšem jejich společným základem bude čestné prohlášení, které budou zaměstnanci vyplňovat ještě před zahájením čerpání dovolené. Vycházíme totiž z toho, že zaměstnavatel není oprávněn plošně zkoumat a konkrétně zjišťovat, jak budou jednotliví zaměstnanci trávit dovolenou, nebo vyžadovat nahlášení místa dovolené před jejím schválením a čerpáním, a ani bychom nechtěli takto zasahovat do jejich soukromí. Na druhou stranu je ale povinností zaměstnavatele vytvářet bezpečné podmínky pro výkon práce a proti zavlečení onemocnění covid-19 na pracoviště," uvedl výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura.
Čestným prohlášením se proto každý zaměstnanec ještě před čerpáním dovolené zaváže, že po návratu z dovolené řádně splní ve vztahu k zaměstnavateli veškeré požadavky, které na něj klade současná právní úprava; bude tedy neprodleně informovat o překážce v práci na straně zaměstnance v případě, že se na něj bude vztahovat povinná samoizolace při návratu ze země s vysokou, velice vysokou, nebo extrémní mírou rizika nákazy virem SARS-CoV-2, a před prvním vstupem na pracoviště se prokáže potvrzením o negativním testu na přítomnost viru, přičemž typ provedeného testu bude vždy odpovídat  míře rizika nákazy v daném státě, ze kterého se zaměstnanec navrátil do České republiky.
Očkování proti covidu-19 je ve firmách skupiny BR Group zcela na rozhodnutí zaměstnanců, byť je samozřejmě bytostným zájmem skupiny udržet ve všech firmách výrobu a tedy v první řadě zabránit zavlečení viru na pracoviště. Procento očkovaných vesměs sledovali personalisté, přehledy potřebovali i proto, že do konce června platila ve firmách povinnost pravidelného testování všech neočkovaných zaměstnanců. Například ve společnosti Conrop Bolatice, která vyrábí průmyslové vaky, bylo k 30. červnu naočkováno 72 zaměstnanců, což je cca 30 % z celkového počtu.
"Předpokládáme, že očkovaných zaměstnanců bude dále přibývat," konstatovala vedoucí personalistiky Conropu Eva Holáňová.
V Lanexu Bolatice, kde se vyrábí lana pro tuzemský trh i export do devadesáti zemí světa,  už je po první dávce 50 procent všech zaměstnanců.
"Ve společnosti Lanex nijak na zaměstnance netlačíme, aby se nechali očkovat, a v žádném případě nezvýhodňujeme naočkované. Rozhodnutí, zda se očkovat či nikoli, je čistě na nich. Naočkovaní zaměstnanci ale samozřejmě nepodléhali povinnosti plošného pravidelného testování, které se u nás provádělo v souladu s nařízením do konce června," informovala personalistka Lanexu Alena Sedláčková.
Ve strojírenských společnostech Lucco z Velkých Albrechtic a Spojmont z Ostravy bylo na konci června minimálně po první dávce očkování 35 % z celkového počtu zaměstnanců.
"Přesný stav známe pouze k 30. červnu, kdy končila povinnost povinného testování. V současnosti stav pouze monitorujeme kvůli dovoleným. Také očekáváme další možnost povinného testování, proto chceme mít průběžně přehled, kolik zaměstnanců ještě by muselo být testováno," řekla vedoucí personálního oddělení strojíren Spojmont a Lucco Sabina Čapcová.  
Ve výrobní společnosti Montix Mohelnice, která se zabývá především produkcí lisovaných plastových dílů pro automotive, je podle informací finanční ředitelky Leony Kobylkové kompletně naočkováno dokonce už i druhou dávkou bezmála 20 procent všech zaměstnanců. Další firma z plastikářské divize, PF Plasty z Chuchelné, už měla k 30. červnu naočkováno dokonce 45 % zaměstnanců.
"Po zrušení povinnosti testovat zaměstnance a dokládat  výjimku z testování evidenci již nevedeme. Předpokládáme, že očkovaných zaměstnanců bude přibývat. Zaměstnance do očkování nijak nenutíme, netlačíme, je to na jejich rozhodnutí," sdělila personalistka Zdenka Brettschneiderová.
V IPG Plastech v Miloticích nad Bečvou už je kompletně naočkovaných 40 % zaměstnanců.  
"Zaměstnance k očkování netlačíme. Poskytujeme jim jeden den placeného volna při druhé očkovací dávce," informovala personalistka z IPG Plastů Alena Radová. 


© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Před dovolenou budou zaměstnanci vyplňovat čestné prohlášení
Nahrát
Nahrát

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít