Aktuality

Skupina koupila společnost Forez z Lanškrouna

Skupina koupila společnost Forez z Lanškrouna
Skupina koupila společnost Forez z Lanškrouna

Na obrat 10 miliard korun ročně v roce 2030 cílí BR Group ostravského podnikatele Rudolfa Bochenka jak rozvojem stávajících firem a rozšiřováním trhů, tak dalšími akvizicemi. Po nákupu plastikářských společností IPG Plasty v roce 2020 a Montix v roce 2021 letos rozšiřuje svou rodinu výrobních firem o další, zatím největší společnost, lisovnu plastů a kovů Forez z Lanškrouna se zhruba 350 zaměstnanci. Smlouvu obě strany s definitivní platností podepsaly v úterý 23. srpna.
Skupina BR Group bude mít nyní v České republice přes 2700 zaměstnanců, další pracují v zahraničních pobočkách. Celkem nově dává práci bezmála 3 tisícům lidí. Dostává se tak mezi největší, výhradně české, soukromé zaměstnavatele v ČR.
„Pro nákup Forezu jsme se rozhodli, protože je to kvalitně vybavená firma, vybudovaná na pevných základech a působící v našem cílovém oboru, jehož kapacity tím výrazně posílíme. Stáváme se tak významným hráčem v lisování plastů a kovů, silným partnerem pro naše zákazníky,“ uvedl Rudolf Bochenek, jediný majitel, člen správní rady a statutární ředitel BR Group.
Majitelé společnosti Forez se rozhodli pro prodej s ohledem na hektické změny v automobilovém průmyslu, které budou vyžadovat slučování dodavatelských firem do větších celků. „Jelikož jsme nechtěli budovat větší skupinu, rozhodli jsme se firmu za současné situace prodat. Po celou dobu našeho společného podnikání jsme byli zajedno, a i v této věci jsme se shodli. Chtěli jsme, aby se Forez stal součástí větší průmyslové skupiny, která bude umět zúročit jeho aktivity a kvality. Skupina pana Bochenka se nám z tohoto pohledu jevila jako nejlepší volba. Bude schopna využívat synergie skupiny a současně bude mít na trhu větší sílu a schopnost reagovat pružněji a komplexněji na požadavky zákazníků,“ řekl jeden ze čtyř společníků a předseda správní rady Forezu Martin Pecháček. Doplnil, že hlavní síla Forezu je v technických řešeních, zkušených konstruktérech a v kombinaci kvalitní nástrojárny s výrobou kovových výlisků a s jejich následným použitím v plastech, což umožňuje dodávat kompletní díly z jednoho místa. „Prodejem Forezu pro nás končí šestadvacetileté období intenzivní a někdy náročné práce. Takový zásadní krok v podnikání vyvolává různé pocity. Důležité ale pro nás je vědomí, že se firma bude nadále rozvíjet a bude zajištěna její budoucnost. Našeho podnikání se ale úplně nevzdáváme. Nadále budeme provozovat náš závod v Bulharsku a budeme pokračovat v našich aktivitách na poli automatizace. Možná čas přinese i další výzvy,“ doplnil Martin Pecháček.
Podle výkonného ředitel skupiny BR Group Petra Mitury posílí koupě Forezu zejména dosavadní kapacity BR Group v lisování kovů, které jsou ve strojírně Komas z Komárova s ohledem na současné potřeby zákazníků nedostatečné. „Kvalitních lisoven kovů na trhu není mnoho. Rozšíříme též naše možnosti lisování plastů, a to především o know-how při konstrukci a lisování dalších výlisků nejen komponentů do automobilových světel. Synergie vidíme také v tom, že Forez je blízko naší poslední akvizice Montix. Zanedbatelným faktorem určitě není ani rozšíření zákaznického portfolia skupiny o další klíčové odběratele produkce Forezu. Akvizice výrazně pomůže zvýšit naši konkurenceschopnost a otevře další možnosti k získávání zajímavých zakázek,“ vypočetl Petr Mitura. Kapacita lisoven kovů v BR Group vzroste zhruba na dvojnásobek. Forez má také nástrojárnu, takže se rozšíří výrobní možnosti forem pro postupové lisy. Společnost už má také zkušenosti s využíváním obnovitelných zdrojů energie, které chce BR Group zúročit i ve svých dalších firmách.
Pro nákup společnosti Forez využila BR Group jak vlastních, tak bankovních zdrojů. Transakce byla složitá kvůli provázanosti kupovaného targetu, vyjednávání o ceně, i náročného jednání s bankami o podílu na financování vzhledem k tomu, že obor je dnes vnímán jako rizikový. „Ale silného investora banky nakonec i za současné situace podpořily,“ konstatoval Petr Mitura. Úspěšnému završení transakce napomohla také práce právní kanceláře Forlex. „Byla to jubilejní, desátá akvizice, se kterou nám Forlex pomáhal,“ upozornil Rudolf Bochenek. Majitelé Forezu na transakci spolupracovali s poradci PwC a advokáty PwC Legal. „Na celý náš obor momentálně dopadají, mimo jiné, následky ruské invaze na Ukrajinu, proto vyžadovala aktuální transakce vysokou profesionalitu. S koledy jsme tudíž ocenili zkušenosti poradců z PwC. I díky jejich podpoře se nám nakonec podařilo dotáhnout vše do zdárného konce,” doplnil Martin Pecháček. Transakci posuzoval také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, schválil ji na začátku července s tím, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Vzhledem k rozrůstání skupiny a potřebě prohloubit synergie mezi firmami podnikajícími ve stejných oborech se aktuálně začíná měnit struktura BR Group. Cílovým stavem by mělo být uspořádání výrobních společností do divizí. Jako první vzniká největší divize lisoven, jejíž součástí budou spolu s Forezem také plastikářské společnosti PF Plasty z Chuchelné, IPG Plasty z Milotic nad Bečvou a jejich nástrojárny, a Montix z Mohelnice, a dále lisovna kovů Komas. Nový šéfem divize lisoven se stal zkušený manažer Libor Černý. Jeho hlavním úkolem je vybudovat strukturu nově vznikající divize, konsolidovat nástrojárny, lisovny plastů a lisovny kovů. „Organizace těchto pěti společností do divize umožní sdílet celou řadu činností, jako jsou například IT, personalistika, financování a controlling či nákup surovin. Největší výhodu vidím v možnosti koordinovat prodeje těchto společností, které budou vůči trhu vystupovat jednotně. Jednotlivé firmy se navíc mohou specializovat na určité typy výrobků, takže zamezíme stavu, kdy všichni dělají všechno,“ objasnil Libor Černý.
Divize bude i nadále významným dodavatelem pro automobilový průmysl, ale její ambicí je posílit i v jiných segmentech trhu, jako jsou například výroba domácích spotřebičů, výroba pro kolejový průmysl, nábytkářství, různé skladovací systémy a podobně. „Zatímco donedávna byl pro rozvoj oboru limitující hlavně nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců pro výrobu, v posledních měsících, a především v nejbližší budoucnosti to byla a bude bezprecedentně rostoucí cena elektrické energie. Zejména u zákazníků v zemích, kde stát masivně pomáhá průmyslu zvládnout dosud nevídaný růst cen energií, bude ale nezbytné promítání tohoto nárůstu do prodejních cen výrobků velmi komplikované. Pokud se to ovšem nepovede a vláda nepodnikne žádné kroky na ochranu českého průmyslu, bude to znamenat obrovský problém pro celý plastikářský obor a zcela jistě to způsobí krach mnoha menších, ale i středně velkých firem,“ uvedl Libor Černý. Na novou manažerskou výzvu se ale těší, v BR Group oceňuje zejména možnost vidět se téměř denně s majitelem, a tím pádem získat okamžitá rozhodnutí a schválení i těch nejvýznamnějších záležitostí, což samozřejmě usnadňuje a zefektivňuje řízení.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Skupina koupila společnost Forez z Lanškrouna
Nahrát
Nahrát

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít